2015. XVII International GoldWing Treffen GWCCZ. Kacov.